Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Προσευχή γιά τούς ἐχθρούς- Ἁγίου Νήφωνος, Ἐπισκόπου ΚωνσταντιανῆςἘλέησε, Κύριε ὅσους μέ περιγελοῦν,
ὅσους μέ κακολογοῦν ἤ μέ μισοῦν
ἤ μοῦ κάνουν ὁποιοδήποτε κακό.
Ἐσύ θά ξέρεις, Κύριε, ὅτι κι αὐτούς
ὁ πονηρός διάβολος τούς σπρώχνει
μές στή βρωμιά καί τήν ἀκολασία,
ὅπως παρακινεῖ κι ἐμένα κάθε μέρα
τό Ἅγιο Σου νά παραπικραίνω Ὄνομα.
Σέ παρακαλῶ λοιπόν, Πατέρα Παντοκράτορα,
Θεέ καί Κύριε τοῦ ἐλέους, 
σκύψε μέ εὐσπλαγχνία πάνω ἀπό τούς ἀνθρώπους
πού σκέφτονται τό πονηρό γιά μένα,
καί κάνε τους ὅλους φωτεινούς,
ὅλους ἁγίους μεγάλους.
Δῶσ' τους ἀγαθοσύνη, Κύριέ μου, καί πραότητα.
Χάρισέ τους εἰρήνη, Δέσποτά μου, καί φωτισμό,
κι ἀξίωσέ τους ν' ἀπολαύσουν τήν αἰώνια δόξα Σου,
ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος.http://3.bp.blogspot.com/-qYOge6Nsq3Y/UoXs379pvxI/AAAAAAAAAoU/FwVMCbV4HMc/s1600/148.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου